Strona Główna - AKTYWIZUJĄCE METODY I TECHNIKI W EDUKACJI - Warsztaty


Zapraszamy studentów Wydziału Pedagogiki na zajęcia warsztatowe organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
nt. „AKTYWIZUJĄCE METODY I TECHNIKI W EDUKACJI”

Zajęcia odbędą się w dniach 8, 22 oraz 24 stycznia 2010r. w Wyższej Szkole Suwalsko Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II.

Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę uczestników w dziekanacie pedagogiki.
(zajęcia są nieodpłatne!)
Więcej informacji w dziekanacie.

PROGRAM WARSZTATÓW:

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
Cele: uczestnicy dobrze czuja się w grupie oraz chętnie uczestniczą w proponowanych ćwiczeniach integracyjnych.

 • portret grupy – ćwiczenia integracyjne,
 • rozmowa w parach – rozmowa.

ISTOTA  AKTYWIZUJĄCEGO PROCESU NAUCZANIA
Cele: uczestnicy rozumieją istotę aktywizującego procesu nauczania, wiedzą dlaczego metody aktywizujące oraz poznają różne propozycje podziału aktywizujących metod.

 • co to są metody aktywizujące? – kula śniegowa,
 • dlaczego metody aktywizujące? Mini wykład.

METODY I TECHNIKI SŁUŻĄCE HIERARCHIZACJI
Cele: uczestnicy poznają proste techniki służące hierarchizacji.

 • promyczkowe uszeregowanie,
 • diamentowe uszeregowanie,
 • poker kryterialny.

METODY I TECHNIKI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Cele: uczestnicy poznają etapy twórczego rozwiązywania problemów, rozumieją, że rozwiązywanie problemów nie kończy się na generowaniu pomysłów, poznają wybrane metody i techniki.

 • burza mózgów,
 • technika 635,
 • dywanik pomysłów,
 • warsztaty przyszłościowe.

METODY PRACY Z TEKSTEM
Cele: uczestnicy poznają wybrane metody i techniki pracy z tekstem.

 • puzzle,
 • film,
 • kiermasz ofert,
 • karuzela.

GRY DYDAKTYCZNE
Cele: uczestnicy znają klucz do tworzenia kart, potrafią poznane propozycje zastosować w nauczanym przedmiocie.

 • karty dydaktyczne.

METODY GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
Cele: uczestnicy rozumieją sens grupowego podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych, poznają wybrane metody oraz próbują poznane propozycje zastosować w praktyce.

 • drzewo decyzyjne,
 • 6 myślowych kapeluszy.

METODY EWALUACYJNE
Cele: uczestnicy rozumieją potrzebę zbierania informacji zwartych oraz poznają proste techniki i metody ewaluacyjne.

 • koszyczek i walizeczka,
 • tarcza strzelecka,
 • rybi szkielet.
 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link